Bjarne Nielsen nielsencompany
Strategi Eksekvering Værdiskabelse
Forside Ydelser Profil Inspiration

”En god strategiproces er samtidig en god ledelsesudviklingsproces!”

Strategirådgivning
Jeg har været involveret i udarbejdelsen af mere end 60 strategiplaner i alle størrelse virksomheder og organisationer - både private og offentlige/non-profit.

Strategiplanlægning indebærer mange beslutninger, som baseres på en blanding af fakta og kvalificerede antagelser. Ledelsens erfaring, stil og intuition spiller derfor en ganske væsentlig rolle både i beslutningerne, og i at strategiplanen bliver relevant, konsistent og implementerbar. Derfor må ledelsen også selv spille hovedrollen i udarbejdelsen af strategiplanen. Det er sjældent en god ide, at konsulenter udarbejder forslag til en strategiplan; men en erfaren strategikonsulent kan gøre en helt afgørende forskel ved at bistå med tilrettelæggelse og styring af strategiprocessen.

Jeg bistår ledelsen med at tilrettelægge og styre deres strategiplanlægning. Jeg bistår undervejs med løbende overvågning og kvalitetsikring af strategiarbejdet, råd og inspiration, møde- og seminarledelse mm.

Resultatet af strategplanlægningen er:

  • en strategiplan, som er fleksibel overfor ændringer, men præcis nok til at udgøre ramme og fundament for effektiv eksekvering. Med andre ord, en strategiplan, som bliver implementeret.
  • en stærkt forøget strategisk ledeleskapacitet
  • en mere homogen ledergruppe med en højere grad af fælles opfattelse af hvad, der er væsentligt

Ledelsesrådgivning og ledercoaching
Strategi og operation er to sider af samme mønt. Der skal være en velsmurt maskine, som er trimmet til at skabe værdi her og nu, samtidig med at den eksekverer strategien til at skabe værdi i fremtiden. Jeg rådgiver om:

  • Principper, organisering, struktur og systemer for effektiv værdiskabelse
  • Eksekvering
  • Ledelse af rådgivningsvirksomheder (bl.a. baseret på min egen erfaring som operativ direktør i et stort konsulentfirma)
  • Forandringsledelse & Turn Arounds
  • Design af incitamentspropgrammer (bonussystemer)
  • Bestyrelsesarbejde i praksis

Bestyrelsesarbejde
Min operative direktørerfaring og rådgivererfaring fra mange strategi- og ledelsesopgaver har vist sig værdifuld i rollen som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Foredrag
Jeg holder gerne foredrag og workshops inden for ovennævnte områder strategiplanlægning, ledelse og praktisk bestyrelsesarbejde. I alle tilfælde giver jeg et samlet overblik over det pågældende emne, hvilke elementer, der indgår, og hvordan de hænger sammen. Derved får deltagerne en referenceramme, som de i enhver sammenhæng kan støtte sig til og anvende som udgangspunkt for egen udvikling.

 

Kontakt:

nielsencompany
Constantiavej 4B
DK-2960 Rungsted Kyst
Denmark
Tel: 40 90 46 24
bjarne@nielsencompany.dk