Bjarne Nielsen nielsencompany
Strategi Eksekvering Værdiskabelse
Forside Ydelser Profil Inspiration

Mangeårig erfaring som:

Strategi- og ledelsesrådgiver

Operativ direktør i stort konsulentfirma

Uafhængigt bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser

Tak og farvel - game over, jeg har trukket mig tilbage!

Kære netværk - tidligere kolleger, klienter, klientmedarbejdere, samarbejdspartnere og andre.

Efter 44 år som management consultant og strategi- og ledelsesrådgiver (formentlig den længst praktiserende i Danmark), har jeg i 2019 pensioneret mig selv. Det har været 44 spændende og givende år. Tak!

Mit websted vil være tilgængeligt indtil videre, idet en række af mine artikler og skriv stadig har relevans og måske kan finde anvendelse og give inspiration. Se under fanen Inspiration.

I mit sidste skriv har jeg indkogt hvordan jeg ser på sunde strategiprocesser. Læs her:

31 pages with guidelines for sound strategizing

***********************************

RESTEN AF DENNE SIDE SAMT SIDERNE UNDER DE ØVRIGE FANER FREMSTÅR SOM DA JEG VAR AKTIV

***********************************

Når du som leder eller virksomhedsejer har brug for et stærkt ledelsesfundament for at agere i en uforudsigelig verden:

  • bistand til at udarbejde en strategiplan, som bliver implementeret og løbende tilpasset
  • bistand til at etablere principper for en daglig drift, som er trimmet til eksekvering og effektiv værdiskabelse
  • en erfaren person at samtale med
  • et skarpt uafhængigt bestyrelsesmedlem

Én mand med et stort konsulentfirmas erfaring!

***********************************

Konkurrencemiljøet for erhvervsvirksomheder og funktionsvilkårene for såvel den private som den offentlige sektor er i de senere år blevet ganske uforudsigelige med hyppige ændringer og behov for tilpasning. Globaliseringen og den teknologiske udvikling har længe været de væsentligste årsager hertil. På det allerseneste er den politiske dagsorden i nogle af verdens toneangivende lande tillige blevet delvis uforudsigelig og ganske anderledes, end vi har været vant til. Brexit og præsidentvalget i USA er blot de to tydeligste eksempler. Disruption er blevet hverdag for de fleste, og det er blevet meget sværere at være topchef og chef i det hele taget. Ingen chef vil kunne rumme eller fortolke den stærkt stigende mængde af information og viden, som er nødvendig for at lede organisationen. Det er bl.a. nødvendigt at delegere mere beslutningskraft til medarbejderene. Som en konsekvens heraf har en ledelse mere end nogensinde brug for et både solidt og fleksibelt fundament at agere på i form af holdbare ledelsesprincipper og en robust strategiplan. Mange mener i øvrigt, at som verden ser ud nu, giver strategiplanlægning ingen mening - men det er en fejlslutning, som fører til kaos. Se nærmere her!

Ledelse er ikke raketvidenskab. Ledelsesopgaven er i bund og grund enkel, men desværre meget svær at udføre i praksis. Det handler om at guide organisationen til at gøre de rigtige ting og til at gøre dem rigtigt! Det har imidlertid aldrig været så svært at finde ud af, hvad de rigtige ting er, samtidig med, at der er kommet endnu større pres på at gøre dem rigtigt, som f.eks. EU's Persondataforordning stiller krav om. Begge dele er nødvendigt for at klare sig godt i den nye virkelighed. De gode gamle dage kommer ikke tilbage (se herom i mit essay Noget om ledelse i Den ny Virkelighed). Det afføder et behov for en meget realistisk og kontant tilgang til strategi og ledelse.

At gøre de rigtige ting er jo det, man har en strategiplan til at styre. Enhver virksomhed eller organisation har en strategiplan. Ikke at have en formel plan er jo også en plan, nemlig at fortsætte som man plejer! Men på den måde overlader man jo virksomhedens fremtid til tilfældigheder. Nogle mener, at så hurtig og uforudsigelig som verden er i dag, er strategiplaner ubrugelige. Tværtimod! Der er mere end nogen sinde brug for strategisk ledelse og strategiplaner. Som general Eisenhower sagde: "Intet slag er nogensinde vundet i overensstemmelse med planen; men heller intet slag er nogensinde vundet uden en plan". At udarbejde en strategiplan er heller ikke raketvidenskab. Gøres det rigtigt, får man strategier, som bliver gennemført - højst sandsynligt med løbende justeringer af planen, men det er lettere at ændre en plan end at lave en ny. I tilgift får man en ganske væsentlig opgradering af ledelseskompetencen. En strategiproces er nemlig samtidig en fremragende ledelsesudviklingsproces, som resulterer i, at ledergruppen har en klar og fælles opfattelse af, hvad man vil, og hvordan man når det. (Se herom i bl.a. mit essay Noget om strategiplanlægning).

At gøre tingene rigtigt handler om at have en effektiv driftsmaskine. At driften er trimmet til at eksekvere og levere - hver dag. At der er klarhed over, hvad det er i den daglige drift, som for alvor skaber værdi. At der er en velfungerende ledelses-infrastruktur med de nødvendige systemer, procedurer normer og standarder, og at alle personer kender deres rolle, succeskriterier og præstationsmål. At der er et miljø hvor fagligt stolte medarbejdere, skaber værdifulde resultater og udvikler deres kompetencer til glæde for både dem selv og virksomheden. (Se herom i bl.a. mit essay Noget om eksekvering).

 

”Hverken strategiplanlægning eller ledelse er raketvidenskab - hvis man holder sig til nogle enkle sandheder bliver det hele meget nemmere!”

Kontakt:

nielsencompany
Constantiavej 4B
DK-2960 Rungsted Kyst
Denmark
Tel: 40 90 46 24
bjarne@nielsencompany.dk